Rekisteriseloste – CityMark

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Päivitetty 21.04.2017

1. Rekisterin pitäjä
RPT Docu Oy
Kotipaikka: Espoo
Y-tunnus: 727323-9
Osoite: Ruukinkuja 3 02330 ESPOO
Puhelin: (09) 809 911

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö sekä lisätiedot ja oikaisupyynnöt
RPT Docu Oy
Terho Rehmonen
Ruukinkuja 3
02330 ESPOO
puh. (09) 809 911
rekisteri@rpt.fi

3. Rekisterin nimi
RPT Citymark

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
RPT Docu Oy ylläpitää tietokantaa ensisijaisesti yrityksien rakennus- ja korjausprojektitiedoista, toimitiloista ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä sekä näihin projekteihin ja tehtäviin liittyvistä suomalaisista yrityksistä, yhteisöistä ja julkisen hallinnon organisaatioista. Rekisterissä ylläpidetään organisaatioiden yhteys- ja taustatietoja sekä edellä kuvattuihin tehtäviin liittyvien vastaavien henkilöiden yhteystietoja sekä tietoja henkilön asemasta ja tehtävistä.

Tietoja sisältäviä rekistereitä käsitellään ja luovutetaan asiakkaille Tietoyhteiskuntakaaren 200 – 204 §:n mukaisesti käytettäväksi myynnissä ja markkinoinnissa ja muissa osoitteellisissa lähetyksissä (esim. markkinatutkimus) sekä yritysten omaan asiakashallintaan, esimerkiksi asiakasrekisterin ylläpitämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään Suomessa toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden nimitiedot, y-tunnukset, yhteystiedot (käynti- ja postiosoitteet, puhelin, fax, www-osoite) sekä taustatiedot (mm. toimiala-, henkilökuntatiedot ja keskeiset taloudelliset tiedot kuten esim. liikevaihtotieto). Lisäksi rekisterissä ylläpidetään organisaatioissa työskentelevien henkilöiden nimet, tittelit sekä kontaktitietoa (mm. puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite).

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Organisaatio- ja henkilötietoja kerätään suoraan organisaatioilta, organisaation internet kotisivuilta sekä näissä organisaatioissa työskenteleviltä henkilöiltä. Yritystietojen säännönmukaisina tietolähteinä on mm. Patentti- ja rekisterihallitus. Organisaatio ja niissä työskentelevien henkilöiden kontaktitietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, puhelinliittymätietokannasta sekä muista vastaavista julkisista ja kaupallisista rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Säännönmukainen tietojen luovutus rekisteristä
RPT Docu Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa rajoissa.

Tietoja sisältäviä rekistereitä luovutetaan asiakkaille käytettäväksi myynnissä ja markkinoinnissa ja muissa osoitteellisissa lähetyksissä (esim. markkinatutkimus) sekä yritysten omaan asiakashallintaan, esimerkiksi asiakasrekisterin ylläpitämiseksi.

RPT Docu Oy voi käyttää tietojen käsittelyn toteuttamiseen ulkopuolisten alihankkijoiden järjestelmiä tai laitteistoja, joissa niitä käsitellään asianmukaisesti suojatulla teknisellä yhteydellä.

1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen luovutusta laissa määritellyn EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tehdä.

2. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain tietyt nimetyt henkilöt. Tiedon tallentamisen ja tiedon siirron valvonta tapahtuu yhtiön henkilöstön toimesta.

3. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröity henkilö tai yritys voi käyttää henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö RPT Docu Oy:lle kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä tai esittämällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisella käynnillä RPT Docu Oy:n toimitiloissa klo 8.00 – 15.30 välisenä aikana arkipäivisin.

4. Rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaiseminen
RPT Docu Oy oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.