RPT_logo_2021 _1_
hero-grow-your-business-v5

Grow Your Business

Rakennusalan yleiskatsaus arkkitehdille,
suunnittelijalle, urakoitsijalle ja rakennuttajalle

-

Yli 100 pohjoismaista yritystä käyttää jo Grow Your Businessia.

logo_casa
logo_ramboell
aart
ncc
ai
logo_sweco
dreyer-arkitekter
logo_cfmoeller
logo_aarsleff

Luo vahva myyntiputki ja paranna osumatarkkuuttasi

Grow Your Businessin tarjoaman tiedon avulla voit valita, tai olla valitsematta, projekteja ja yhteistyökumppaneita vahvistaaksesi yrityksenne asemaa aina markkinoinnista allekirjoitettuun sopimukseen saakka.

Työstä markkinoita strategisesti

  • Valitse ja tarjoa oikeisiin projekteihin
  • Kokoa vahvin tiimi jo aikaisessa vaiheessa
  • Optimoi prosessit markkinoinnista tarjouksiin
  • Lisää tarjoustesi osumatarkkuutta

Lue lisää Grow Your Businessista

 

 

Lataa opas

Viisi vaihetta rakennusalan tilauskannan optimointiin

Lataa Martin Lund Knudsenin kanssa laatimamme opas, jossa kerromme, mitkä viisi ­vaihetta  kannattaa ottaa huomioon rakennusalalla toi­mintaa ja myyntiä suunnitellessa ja tehdessä.

Tee oikeat päätökset
Grow Your Businessin avulla

Grow Your Business on strateginen työkalu rakennusalan toimijoille; arkkitehdeille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja rakennuttajille. Grow Your Business on dynaaminen raportti, joka auttaa optimoimaan yritystoimintaa niin strategian, markkinoinnin, myynnin kuin hankinnankin osa-alueilla.

Voit helposti luoda kaavioita, taulukoita sekä yleisnäkymiä haluamaasi markkinaan. Grow Your Businessissa on monta mahdollisuutta tiedon suodattamiseen. Voit suodattaa tietoa esimerkiksi projektityypin ja valittujen rakennuttajien mukaan. Näin saat listattua ne rakennuttajat, joilla on eniten hankkeita ja joiden kanssa haluat työskennellä.

Grow Your Businessin avulla voit tarkastella työ- ja yhteistyö­mallejasi. Voit tehdä oikeita päätöksiä perustuen markkina­tuntemukseen, joka pohjautuu tietoon.

Voit nähdä muun muassa:

  • Minkä rakennuttajan hankkeissa olet useimmiten mukana.
  • Yhteistyökuviot rakennuttajien, pää­urakoit­sijoiden, arkkitehtien, insinööri­toimistojen ja urakoit­sijoiden välillä.
  • Missä projekteissa sinun voitto­mahdollisuudet on parhaat (tai huonoimmat).
  • Potentiaalisten yhteistyö­kumppanien referenssejä.
  • Keiden yhteistyö­kumppanien kanssa onnistut useimmiten (ja vähiten).
  • Yleiskatsaus sisäisten resurssien osalta esimerkiksi tarjous­prosessiin.

Pyydä Grow Your Business -esittely

GYB-2022_ympyra

360 asteen näkymä rakennusalaan

Grow Your Business koostuu neljästä moduulista: markkinointi, myynti, tarjous ja hankinta. Yhdessä nämä muodostavat 360 asteen näkymän markkinoille. Saat Grow Your Businessin avulla mahdollisuuden liikevaihdon ja tuloksen parantamiseen sekä kustannusten vähentämiseen.

Jokainen moduuli on valittavissa tai poisvalittavissa, joten saat juuri sen tiedon, jolle sinulle on käyttöä.

Lue lisää 6 moduulista

Tietoon perustuvat
6 moduulia 

Grow Your Business Strategimodul

Strategiamoduuli
- saa tietoa segmenteistä

Strategiamoduulin avulla saat strategisen katsauksen segmentteihin. Saat käsityksen  segmenttien aikaisemmasta ja tulevasta
kehityksestä, voit tunnistaa esimerkiksi vastaavien segmenttien
parhaat pelaajat.

Strategiamoduuli tarjoaa myös käsityksen siitä, kuinka markkinasi on
jakautunut maantieteellisesti – kartalle visualisoituna.

Työskentele markkinatiedon kanssa strategisesti

Grow Your Business Marketingmodul

Markkinointimoduuli
– kohdista markkinointi­strategia
oikeaan kohderyhmään.

Markkinointi­moduulin avulla tunnistat kohde­ryhmänne tarkasti. Voit kohdentaa markkinointi­aktiviteetit ja tehostaa niiden vaikutusta pienemmin kustannuksin.

Saat helposti tarkan kuvan toimijoista, jotka ovat tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Näet myös mitä projekteja eri toimijat haluavat työstää. Näin voit määritellä strategian ja markkinointi­toimenpiteet kohtaamaan kohde­ryhmänne tarpeet – oikeaan aikaan. Tämä lisää mahdol­lisuuksianne tulla valituksi juuri niihin projekteihin, joihin haluatte mukaan.

Katso, miten voitte tehostaa markkinointianne

grow-your-business-salgsmodul2

Myyntimoduuli
– rakenna myyntiputkesi

Myyntimoduulin avulla saat yleiskuvan markkinasta sekä potentiaalisista projekteista. Voit helposti valita oikeat projektit ottaen huomioon onnistumis­mahdollisuuden ja tulot. Valinnan perusteella voit rakentaa myynti­putken ja johtaa myynti­osastonne toimintaa. Saat yleis­kuvan markkinasta sekä henkilöistä, joihin kannattaa myynnissä keskittyä – ja vältät näin turhien tarjousten aiheuttamat kustannukset.

Tehosta tarjousprosessia ja paranna osumatarkkuutta

grow-your-business-pqmodul

Suorituskykymoduuli
- seuraa PQ-prosessia

Suorituskykymoduuli tarjoaa yleiskatsauksen koko PQ-prosessiin moduulissa olevan Gant-kaavion avulla. Voit seurata esisopimusateella olevia sekä tulevia tai käynnissä olevia tai toimitettuja PQ-tehtäviäsi.  Moduulista näet toteutuneet osumaprosentit suhteessa segmentteihin, asiakkaisiin ja ensisijaisiin kumppaneihin.

Optimoi PQ-prosessi

grow-your-business-tilbudsmodul2

Tarjousmoduuli
– suunnittele tuleva tarjoustoimintanne

Tarjousmoduuli antaa ainutlaatuisen yleis­katsauksen projek­teihinne, joten voit suunnitella tarjous­toiminnan perustuen siihen, milloin tulee mitäkin toimia tehdä.

Moduulin avulla saat näkemyksen siitä, edistävätkö suunnit­telemanne toimet saavuttamaan tilauksille asetetut tavoitteet. Näet myös milloin tarjoukset pitää jättää ja onko yrityk­senne tilaus­kirjassa joissain kohdin aukkoja. Tarjous­moduuli sovitetaan teidän budjettiinne ja osuma­tarkkuuteenne, mikä perustuu tietoon projekteista ja osuudestanne niissä.

Priorisoi resurssit Grow Your Businessin avulla

Grow Your Business Indkøbsmodul

Hankintamoduuli
– valitse parhaat toimittajat

Hankintamoduulin avulla voit valita parhaat tavaran­toimittajat ja varmistaa
onnistuneen projektin. Saat muun muassa yksityis­kohtaisen katsauksen markkinoilla olevista toimit­tajista, joilla on kokemusta vastaavan­laisista rakennus­hankkeista.

Valitse parhaat toimittajat hankkeeseen

Päätösten tekeminen vaatii valtavasti resursseja, jos asiaankuuluvia tietoja ei ole käytössä. Olemme jo säästäneet monta tuntia, kun olemme voineet jättää turhiin liideihin perehtymisen. Joten vaikka alusta on kalliimmasta päästä liidi-työkalujen osalta, on rahat käytetty hyvin, koska on säästetty työaikaa...

Kathrine Hegner Stærmose, Asiakassuhdepäällikkö
AART architects

grow-your-business-meeting

Olemme tehneet tietojen käsittelystä helppoa

Grow Your Business rakentuu tietoon yli 30 000 aikaisemmasta rakennus­hankkeesta - ja 12 000 tulevasta hankkeesta.

Hanketietoa kerää päivittäin kokenut tutkimus­tiimimme ja tieto pohjautuu hankkeitten päättäjien ja projekti­päälliköiden haastatteluihin. Seuraamme ammatti­rakentamista (julkista sekä yksityistä) ja rakennus­hankkeita tiiviisti, jotta voimme tarjota teille tarkkaa ja laadukasta tietoa.

Olemme tehneet helpoksi rakentaa liike­toimintaasi markkinoita koskevien tietojen perusteella.

Varaa ilmainen esittely

Seuraamme rakentamista – joka päivä

GYB 2022_tutkimus-01

 

Täytä lomake saadaksesi
Grow Your Business -esittelyn